Cribis 22 05 Visualhero Achicirivolgiamo (1)

Cui ne adresăm

Synesgy este platforma digitală și globală, născută din alianța dintre CRIF, CRIBIS și o rețea de parteneri strategici din întreaga lume, pentru colectarea și gestionarea informațiilor privind sustenabilitatea corporativă.

Folosind un chestionar aliniat la standardele internaționale, cum ar fi Agenda 2030 a ONU, Inițiativa „Global Compact” a Organizației Națiunilor Unite și Taxonomia UE, platforma Synesgy permite corporațiilor, IMM-urilor, băncilor și companiilor de asigurări să își evalueze propria sustenabilitate și să verifice performanța ESG a clienților și furnizorilor lor.

Icona PMI Smes

Pentru a realiza o dezvoltare consecventă și de lungă durată, este esențial să se acorde prioritate practicilor sustenabile.
Datorită datelor ESG, o afacere individuală este evaluată nu numai pe baza situațiilor financiare și a informațiilor contabile, ci și a factorilor extra-financiari care au legătură cu valorile, identitatea și strategiile corporative din perspectiva responsabilității de mediu, etice și sociale.

Synesgy împuternicește, cu un accent deosebit pe IMM-uri să efectueze o autoevaluare a practicilor lor de sustenabilitate, să identifice zonele de putere și oportunitățile de creștere și să ia măsuri concrete pentru a face o tranziție durabilă care să le sporească competitivitatea pe piață.

Icona Aziende

Pentru managerii lanțului de aprovizionare, piața și reglementările impun monitorizarea și gestionarea sustenabilității tuturor actorilor care conduc la realizarea produsului final.

Pentru acestea, este, de asemenea, necesar să se monitorizeze și să se raporteze cu privire la eforturile întregului lanț de aprovizionare și, prin urmare, ale tuturor furnizorilor, ale căror activități determină un impact mare asupra întregului proces de producție.

Synesgy face posibilă evaluarea sustenabilității lanțului de aprovizionare în care mai multe companii structurate pot implementa în cadrul proceselor lor de achiziții instrumente de calificare și evaluare a listei lor de furnizori și din punctul de vedere al sustenabilității.

Prin intermediul tablourilor de bord, liderii lanțului de aprovizionare pot analiza modul în care furnizorii din întreaga lume se reunesc pe diferiți indicatori de performanță ESG și își pot îmbunătăți raportul de sustenabilitate.

Procesul internațional al Synesgy, bazat pe o metodologie standard și localizarea colectării informațiilor, este deosebit de eficient pentru lanțurile de aprovizionare globale.

Icona Bancheassicurazioni

Începând cu anul 2022, Autoritatea Bancară Europeană (ABE) a introdus Indicatorul activelor verzi (IAV), care măsoară angajamentul băncilor față de transformarea sustenabilă a activelor totale.
Atât pentru bănci, cât și pentru asigurări, analiza ESG devine o componentă critică și decisivă a evaluărilor financiare conduse de investitori, autorități de reglementare și companii.

Prin urmare, este esențial să se efectueze o analiză ESG prin completarea unui chestionar care să permită actorilor financiari să orienteze strategiile de creditare către companii mai sustenabile, responsabile și transparente.
Acesta din urmă face posibilă atestarea și monitorizarea companiilor nu numai din punct de vedere cantitativ, ci și calitativ cu privire la aspecte legate de: sustenabilitate, preocupare socială și guvernanță corporativă.