CRIF, compania de cunoștințe end-to-end

Specializat în sisteme informatice de credit (SIC), informații ale mediului de afaceri și soluții de gestionare a creditelor, CRIF oferă companiilor, băncilor, companiilor financiare, consorțiilor și companiilor de asigurări asistență calificată în fiecare etapă a relației cu clienții. Având inovația în centrul dezvoltării lor constante, soluțiile CRIF le permit să anticipeze evoluțiile pieței, să îmbunătățească performanța afacerii, să reducă riscurile de credit și ale mediului de afaceri, să prevină frauda și să-și optimizeze procesele, reducând în același timp costurile.

Datorită activității a aproape 6.000 de profesioniști care lucrează în peste 70 de companii din cadrul Grupului, astăzi peste 82.000 de întreprinderi, 10.500 de bănci și companii financiare, 1.000 de companii de asigurări și 1.000.000 de consumatori din întreaga lume utilizează serviciile CRIF în 50 de țări.

Fondată la Bologna în 1988, CRIF are o prezență globală semnificativă și operează pe patru continente. Până în prezent, este lider în Italia în soluții de sprijinire a furnizării și gestionării creditelor retail și, datorită competențelor dobândite în peste 30 de ani de activitate pe piețe extrem de competitive, este primul grup din Europa continentală în sectorul informațiilor de credit bancar și unul dintre principalii operatori la nivel global în domeniul serviciilor integrate de management al afacerilor și comerțului și al serviciilor de management al creditelor și marketingului.
Datorită investițiilor constante în inovare, tehnologie și securitatea informațiilor, CRIF este astăzi un lider în gestionarea sistemelor de informații și de rating pentru întreprinderile din întreaga lume.

Angajamentul față de dezvoltarea sustenabilă

Datorită experienței sale, CRIF și-a asumat, de asemenea, un rol-cheie în dezvoltarea practicilor, modelelor, instrumentelor și serviciilor pentru dezvoltarea sustenabilă a afacerilor, punând la dispoziția pieței o serie de servicii concepute pentru a integra factorii ESG în modelele și procesele de achiziții și de gestionare a riscurilor. Adoptarea unei politici corporative conștiente de ESG este o alegere care este răsplătită de investitori și consumatori, motiv pentru care CRIF ajută companiile să-și direcționeze eforturile în această direcție și să-și comunice sensibilitatea la aceste probleme, prin instrumente standardizate, digitale și globale care funcționează tocmai pentru a măsura angajamentul corporativ și rezultatele obținute.
În concordanță cu această abordare, CRIF s-a angajat, la rândul său, pîn parcursul de integrare a sustenabilității în strategiile, politicile și procesele corporative, confirmând modul în care sustenabilitatea se află în centrul politicilor sale corporative, cu scopul de a stimula creșterea și dezvoltarea durabilă pentru clienții săi.


Metodologia de rating CRIF


CRIF Ratings, o companie a Grupului CRIF, este o agenție de rating de credit autorizată să atribuie ratinguri de credit firmelor nefinanciare rezidente în Uniunea Europeană sub formă de ratinguri ale emitentului și ale emisiunii de obligațiuni.

Agenția este supravegheată de ESMA (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe), autoritatea europeană care supraveghează funcționarea corectă a piețelor financiare.

Începând cu anul 2020, CRIF Ratings și-a actualizat metodologia pentru a include factorii de mediu și sociali în ratingurile sale, devenind unul dintre punctele de referință din Italia în evaluarea ESG a companiilor de toate dimensiunile și sectoarele.


Proiectul TranspArEEnS

CRIF este partener în ambițiosul proiect european, TranspArEEnS (Integrarea evaluării transparente a eficienței energetice în evaluările guvernanței sociale de mediu), coordonat de Universitatea Ca' Foscari din Veneția și finanțat cu 1,5 milioane de euro de Comisia Europeană. Scopul proiectului este de a revigora investițiile sustenabile ale companiilor, chiar și cele mai mici, și, astfel, de a facilita tranziția ecologică într-o dimensiune incluzivă, oferind pieței un model standard pentru evaluarea transparentă și riguroasă a factorilor ESG.


O prezență globală

Metodologia și platforma Synesgy permit evaluarea sustenabilității de mediu, sociale și de guvernanță a companiilor din întreaga lume și obținerea unui scor de sustenabilitate ESG consecvent, care permite companiilor să fie comparate în conformitate cu standardele globale.
În economiile majore ale lumii, Synesgy a dezvoltat, de asemenea, metodologii, evaluări și procese în concordanță cu specificul local: Lista țărilor.


Siguranță și certificări

CRIF urmărește investiții majore anual pentru a asigura cele mai înalte standarde de securitate a informațiilor și calitatea soluțiilor.

O listă a certificărilor obținute poate fi găsită pe site-ul CRIF: https://www.crif.it/chi-siamo/le-membership-e-i-riconoscimenti/